21 januari 2016

Ga aan de slag met bewegen

Investeren in beweegbeleid loont

Werken aan bewegingsgerichte zorg loont. ZINN in Groningen kan daarover meepraten. Samen met BeweegStrateeg is er binnen twee jaar een beweegtraject doorlopen met een projectgroep ‘ZINN in beweging‘. Dit heeft geleid tot mooie resultaten!

De projectevaluatie wees namelijk uit dat bij meer dan 90% van de bewoners bewegen als actiepunt is opgenomen in het zorgleefplan, dat er vaker activiteiten worden ondernomen om bewoners te laten bewegen, dat bijna alle afdelingen één of twee medewerkers hebben die aandacht heeft voor bewegen en dat bewegen periodiek op de agenda van de team-overleggen staat. Ook is er beleid opgezet en geïmplementeerd dat bij alle nieuwe bewoners de beweegmogelijkheden en wensen worden uitgevraagd en dat deze wensen worden opgenomen in de zorgleefplannen. Het blijkt dat door vanaf het begin bewegen onder de aandacht te brengen, naasten vaker denken aan bewegingsgerichte activiteiten.

Beweegbeleid op maat met haalbare doelen en acties kunnen leiden tot structurele veranderingen ten aanzien van een gezonde beweeg-zorg-cultuur. Dit alles draag bij aan een optimale kwaliteit van zorg.

Meer bewegen in zorg. Wat levert dat op?

Voldoende beweging draagt bij aan het behoud van kwaliteit van leven, een gevoel van zingeving en werkt stress-verlagend. Bewegen levert dus een positieve bijdrage aan de gezondheid in de breedste zin van het woord. Dit is belangrijk, want het gevoel van gezondheid bepaalt in grote mate hoe je in je vel zit. Het verlaagt angstgevoelens (voor bijvoorbeeld vallen en eenzaamheid), kan depressies voorkomen of verkorten en draagt bijvoorbeeld bij aan een beter dag-nacht ritme.

Het blijkt dat fysieke activiteit onder ouderen die gebruik maken van zorg, de zorg-zwaarte voor zorgpersoneel kan verlagen. Ter illustratie, ouderen die nog relatief zelfstandig zijn als het gaat om mobiliteit en zelfzorg, ervaren een hogere kwaliteit van leven. Ouderen die, zo goed als het gaat, blijven deelnemen aan de dagelijkse activiteiten die ze nog kunnen doen, ervaren meer zingeving, zijn vaker vrolijk en werken makkelijker samen met zorgpersoneel. En juist die samenwerking levert verlichting op.