21 januari 2016

Advies / Lezingen

Advies

Met expertise op het gebied van bewegen voor ouderen biedt BeweegStrateeg ondersteuning bij de ontwikkeling van beweegbeleid rondom bewegingsgerichte zorg. Dit alles met goed onderbouwd en praktisch advies. Een frisse en wetenschappelijke blik draagt bij aan implementatie van inhoudelijk sterk, strategisch en realistisch beweegbeleid.

Scholing en lezingen

Met expertise op het gebied van bewegen voor ouderen biedt BeweegStrateeg ondersteuning bij de ontwikkeling van beweegbeleid rondom bewegingsgerichte zorg. Dit alles met goed onderbouwd en praktisch advies. Een frisse en wetenschappelijke blik draagt bij aan implementatie van inhoudelijk sterk, strategisch en realistisch beweegbeleid.

Voorbeelden waar u aan kan denken

  1. BeweegStrateeg adviseert werkgroepen bij het opstellen en uitvoeren van beleid en projecten, waarbij een herkenbare organisatiecultuur- en identiteit richting bewegingsgerichte zorg en alle andere gerelateerde zorg/leeffacetten tot uitdrukking komen.
  2. BeweegStrateeg verzorgt visie-bijeenkomsten met als uitkomst een beweegvisie, specifiek voor de betreffende organisatie. Tijdens een aantal workshops wordt er gebrainstormd over wat ‘bewegen’ betekent. Waar staan en gaan wij voor? En hoe zetten wij onze ideeën om in actie?
  3. BeweegStrateeg coacht, adviseert en geeft les aan mensen die bezig zijn met bewegen en gezondheid in de ouderenzorg. Met de werkvloer ideeën uitwerken en omzetten naar het uitvoeren van projecten. Hoe kan je effectief actief zijn in de zorg?
  4. BeweegStrateeg geeft inspirerende lezingen en workshops ter bevordering van bewustwording van bewegen in de zorg. Deelnemers worden actief betrokken en aan het denken gezet. Ze leren de ‘beweegbril’ op te zetten.
  5. BeweegStrateeg helpt bij aan het samenstellen van inspirerende symposia voor bedrijven en zorgorganisaties die iets willen doen rondom het thema ‘bewegen’.
  6. BeweegStrateeg adviseert organisaties, vanuit Bewegingswetenschappelijk perspectief, bij het inrichten van de leefomgeving, ter bevordering van de best mogelijke leef/beweeg ervaring om zelfstandigheid en leefplezier te bevorderen.

Partners

In samenwerking met BeweegStrateeg werken de volgende organisaties aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, door strategisch in te zetten op beweging met als doel een vitale beweegomgeving en beweegcultuur te maken: