Bewegen begint met een uitnodiging

Beweegstrateeg helpt zorgorganisaties met het formuleren van een heldere inspirerende beweegvisie en beweegmissie om zo richting te geven aan beweging in de zorg. Onder leiding van dr. Willem Bossers hebben 8 medewerkers van ZINN (zorg en wonen) nagedacht over de beweegvisie en missie. De uitkomst: ‘Bewegen begint met een uitnodiging‘.

Tijdens een BeweegStrateeg visie bijeenkomst met o.a. een fysiotherapeut, woonkamer assistent, leidinggevende (revalidatie)zorg, bewegingsagoog en kwaliteitsverpleegkundige van ZINN (zorg en wonen) is er gebrainstormd over wat bewegen in de zorg betekent en hoe bewegen een plek kan krijgen in de ‘normale’ zorg. Wat wordt er bij ZINN bedoeld met de term ‘bewegen’, van wie is bewegen en waarom is bewegen belangrijk? In lijn met de huidige visie en missie van ZINN is er een beweegvisie document opgesteld; ‘Bewegen begint met een uitnodiging’. Hierin staat in begrijpelijke en duidelijke taal beschreven waarom en hoe er richting wordt gegeven aan beweging in de zorg.