Lezing en workshop ‘Door welke bril kijk jij?’

Het personeel van Abbingahiem, Noorderbreedte is tijdens lezingen bijgepraat over de stand van zaken rondom bewegen in de zorg. Wat is bewegen, hoeveel of weinig wordt er bewogen in de zorg, wat gebeurt er met het lichaam en de geest als je gaat bewegen en hoe werk dat?

Aan de hand van het thema ‘anders denken, anders kijken, anders doen’ is er geleerd hoe en waarom bewegen een bijdrage levert aan de kwaliteit in de zorg. Gekoppeld aan de interactieve lezing hebben ca. 130 medewerkers van Abbingahiem de workshop gevolgd ‘door welke brik kijk jij?’. Aan de hand van foto’s uit de eigen werkomgeving is er in groepen gebrainstormd over de vraag: ‘hoe kunnen wij onze omgeving inzetten of veranderen om activiteit te bevorderen bij onze cliënten?’ De opgedane inspiratie en kennis uit de lezing kon daarmee meteen in de praktijk worden gebracht. De uitkomsten en ideeën uit de workshop van de 130 medewerkers zijn gebundeld en teruggekoppeld. Deze bevindingen en ideeën kunnen worden gebruikt als inspiratie en actieplan om richting te geven aan beweging in de zorg bij Abbingahiem.